Thiết kế nhà xưởng

Thiết kế nhà xưởng là công việc vô cùng quan trọng trong dự án triển khai xây dựng, cải tạo hay mở rộng nhà xưởng, đòi hỏi người thiết kế phải có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc bố trí các khu chức năng khi thiết kế nhà xưởng.

Bạn đang có kế hoạch xây mới nhà xưởng, hay mở rộng hoặc cải tạo lại nhà xưởng đang có để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình? Bạn đang tìm kiếm đơn vị thiết kế nhà xưởng, thi công nhà xưởng?
Chúng tôi, một trong những đơn vị thiết kế luôn muốn sản phẩm của mình mang lại lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư, nên Emac  luôn đặt yếu tố kinh tế song song với yếu tố kỹ thuật khi thiết kế, thi công nhà xưởng.

Thiết kế phối cảnh nhà máy

Giá EMAC:   Liên hệ